FLYING MONKEYS

FLYING MONKEYS

$6.00Price

Hybrid Dominant

THC: 16.06%

By: Sooner Extracts

1.13 (Myrcene 0.17 Nerolidol 0.17)

Linage: Emerald Cookies X Locktite

 

$6 – 1g
$20 – 3.5g
$40 – 7g
$ 70 – 14g
$120 – 1oz